HELDER
praktijk voor natuurgeneeskunde

Gelderstraat 53
NL-5081 AB Hilvarenbeek, Nederland

T: 06-53954184
E: info@praktijkhelder.nl

Welkom bij praktijk

HELDER

van inzien naar inzicht

Mijn visie is holistisch: lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik behandel niet slechts de  klacht maar de gehele mens op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Deze aspecten hebben invloed op en staan in verbinding met elkaar. Gedachten, emoties, gedrag en ervaringen maken deel uit van wie je bent.

Ik werk volgens de vijf natuurgerichte principes. Energie is principe nummer één. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet funktioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking: een principe kan niet funktioneren indien de werking van de voorgaande principe niet optimaal is. Alle principes spelen een rol bij het versterken van je zelfgenezend vermogen.

 

Zelfgenezend vermogen Je valt van je fiets en je knie ligt open. Enkele dagen later heeft zich al een korstje gevormd. Hoef je niets voor te doen! Dat is een voorbeeld van zelfgenezend vermogen, het aangeboren vermogen waardoor lichaam en geest zich kunnen herstellen en gezond blijven.

 

In mijn behandelingen maak ik gebruik van diverse methoden die er op gericht zijn dit proces positief te beïnvloeden.

 

 

ENERGIE 

Vitaliteit is meer dan gezond zijn, het heeft te maken met “leven”. Levenslust, levendigheid, levensenergie, het zijn begrippen die vaak genoemd worden als we iemand proberen te omschrijven die gezonder lijkt dan anderen, die vitaal is.

Als je vitaal bent, voel je je niet alleen gezond, je hebt daarnaast energie en kracht om van alles te ondernemen. Energie is dus een belangrijk aspect van vitaliteit maar wat is die energie dan? En hoe komt het dat de ene mens over meer energie lijkt te beschikken dan de ander?

In de niet westerse geneeskunde wordt  “energie” ook wel Chi, Ki of Prana genoemd. Het is de essentiële opwekkende kracht die aan alle dingen leven schenkt en waarvan onze mentale, fysieke en spirituele gezondheid  afhangt. Voor een ongeoefend oog is deze energie niet te zien, maar je kunt hem wel voelen. Vergelijk het maar met de lucht om je heen, je kunt hem niet zien, maar als je inademt of met je hand wappert, voel je hem wel.

Prikkeloverdracht

De communicatie tussen je hersenen en je lichaam gebeurt door middel van prikkels. Als de prikkeloverdracht niet goed functioneert, worden signalen aan delen van je lichaam niet duidelijk doorgegeven. Sommige functies van je lichaam kunnen dan stagneren. Traumatische ervaringen, emotionele problemen, stress en overbelasting verminderen onze levensenergie en kunnen zo leiden tot spierspanningen, een veranderde lichaamshouding en fysieke klachten. Een gespannen spier, maar ook een gespannen geest, kunnen prikkels minder goed verwerken.

Drainage

Lichaam en geest worden dagelijks belast. Als je de afvalstoffen, in materiële of geestelijke zin (denk aan stress!) niet meer of onvoldoende kunt afvoeren, raak je overbelast en kun je minder goed voedingsstoffen en nieuwe informatie opnemen. Denk maar aan een te volle stofzuigerzak; deze neemt bijna niets meer op. Je zult de zak eerst moeten legen.

Voeding

Zowel geestelijke als lichamelijke voeding is essentieel voor groei en verandering. Door gezonde voeding wordt het lichaam sterk en fit, geestelijke voeding verrijkt je kennis en helpt je meer bewust te worden. Bewust van je overtuigingen, je opvoeding, je manier van leven, je keuzes. 

Psyche en bewustwording 

Stel je eens voor: je zit in de auto en plotseling komt er een vrachtwagen op je af. Je lichaam reageert al voordat je bewust bent wat er gebeurt. Zo gaat het ook met andere gebeurtenissen in je leven; er doet zich iets voor en je lichaam reageert daarop met het afgeven van signalen. Je lichaam liegt niet; we hebben het warm of koud en we merken het direct als we honger hebben. In ons lichaam nemen we als eerste onze gevoelens waar, het vertelt je wat je spannend of prettig vindt en waar je bang voor bent. Het is dus van belang te leren luisteren naar de signalen van je lichaam en hier verstandig op anticiperen. 

Bewustwording van lichaamssignalen draagt bij verwerking, herstel en persoonlijke groei. Je krijgt meer zicht op hoe jij reageert op de dynamiek  van het dagelijks leven en wat dat met je doet.