HELDER
praktijk voor natuurgeneeskunde

Gelderstraat 53
NL-5081 AB Hilvarenbeek, Nederland

T: 06-53954184
E: info@praktijkhelder.nl

Welkom bij praktijk

HELDER

van vermoeid naar vitaal

Energie

Voor ieder herstel is er voldoende energie nodig. Een eerste stap is stoppen van de roofbouw en het herstellen van de energiebalans. Draagkracht en draaglast moeten in evenwicht zijn.
Als je te weinig energie hebt ben je onvoldoende in staat bestaande problemen op te lossen en zullen klachten blijven bestaan.

 

Werkvormen:

 • Coachende technieken zoals inzicht gevende en motiverende gespreksvoering
 • Vragenlijsten om de energievreters en -gevers in kaart te brengen en het energieniveau te bepalen
 • Cognitieve gedragstherapeutische interventies (We besteden aandacht aan storende gedachten en je leert vanuit een ander perspectief naar de situatie te kijken. Ik werk daarbij graag met The Work van Byron Katie en technieken uit de RET)
 • Oefeningen (bijvoorbeeld bijhouden van een dagboek of andere thuisopdrachten)
 • Ademoefeningen, ontspanningstechnieken en visualisaties
 • Massages
 • Orthomoleculaire suppletie
 • Bach bloesem therapie

Prikkeloverdracht

Als je langdurig roofbouw pleegt en de signalen van overbelasting steeds negeert, voel je lichte vermoeidheid niet eens meer. Pas als je bent uitgeput merk je dat de accu leeg is. Het stresshormoon cortisol onderdrukt deze vroege signalen en beïnvloedt de prikkeloverdracht in de hersenen en daarmee de interne communicatie in je lichaam.
Als je de prikkels die via je zintuigen binnenkomen goed kunt interpreteren en verwerken behoud je een gezonde balans. Wanneer een signaal niet op de juiste manier door het brein wordt waargenomen, of anders wordt geïnterpreteerd, kan er geen adequate reactie op volgen en ontstaat er onbalans. Deze onbalans uit zich in diverse klachten op lichamelijk, mentaal, emotioneel en gedragsmatig gebied.

 

Werkvormen:

 • Oefeningen om het zenuwstelsel te kalmeren (gebaseerd op de Polyvagaal Theorie)
 • Massages (m.n. bindweefselmassages en schröpfen, ook wel bekend als cupping)
 • Stemvork (behandeling met stemvorken kan helpen blokkades in een chakra los te trillen).
 • Coachende en gedragstherapeutische interventies en technieken
 • Moxa
 •  Orthomoleculair suppletie

Drainage

Het is onvermijdelijk dat er zowel op fysiek als emotioneel niveau in de loop van je leven een vorm van ballast ontstaat. Aandacht voor reinigen en ontgiften op alle niveaus is van groot belang voor het herstel van de gezondheid.

 

Wekvormen:

 • Lichaamsgerichte technieken en interventies zoals hierboven beschreven
 • Gesprekken en oefeningen om emoties te leren herkennen en te uiten (bijv het bijhouden van een dagboek, levensverhaal opschrijven of het toepassen van een afscheidsritueel)
 • Voedingsadviezen (reinigen van het lichaam)

Voeding

Voor het goed functioneren van het lichaam is juiste voeding en de capaciteit tot het opnemen daarvan van levensbelang. Bij te weinig of verkeerde voeding raakt het systeem uit balans en kunnen ziekten ontstaan.

 

Werkvormen:

 • Gesprekken (uitvragen leefstijl en adviezen t.a.v. leefstijl)
 • Oefeningen (bijv voedingsdagboek bij houden)
 • Voedingsadviezen
 • Suppletie (orthomoleculair, fytotherapeutisch)

Geestelijk welzijn

Ieder mens ontwikkelt patronen en mechanismen om zich in het dagelijks leven te handhaven. Daar ben je je vaak niet eens van bewust. Als je klachten ontwikkelt en het niet meer gaat zoals je graag zou willen, ontstaat vaak pas het verlangen om anders met jezelf om te gaan. Het is immers niet gemakkelijk om je gedrag, leefstijl, voeding, relaties en overtuigingen onder de loep te nemen. Bewustwording van deze patronen is een voorwaarde om denk- en gedragspatronen te veranderen.

 

Werkvormen:

Om je hierbij te helpen maak ik o.a. gebruik van verschillende technieken waarbij we het verband onderzoeken tussen gedachten, gevoelens en gedragingen. Ik nodig je uit je gedachten te toetsen op waarheid en nut maar ook om na te gaan of gedachten kloppen of wenselijk/bruikbaar zijn. Zo kun je emoties leren integreren, patronen leren herkennen en indien gewenst loslaten.